Cáo Phó – Ông Mátthêu Nguyễn Ngọc Vang

Ông MATTHEW Nguyễn Ngọc Vang thuộc giáo khu LA VANG (khu 4)

Đã được Chúa gọi về lúc 01h10 ngày 21 – 9 – 2022.

Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường vào lúc 05h00 ngày 24 – 9 – 2022.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *