NGÀY 29-04-2023, THỨ BẢY, THÁNH CATARINA SIÊNA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, LỄ NHỚ

 

THÁNH CATARINA SIÊNA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Ga 6, 60-69

60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
64“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
67Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Diễn từ bánh hằng sống của Chúa Giê-su là diễn từ tuyệt vời. Ngày nay chúng ta có thể ngồi suy niệm, phân tích và đánh giá như thế. Tuy nhiên, nhìn lại diễn tiến của diễn từ này và sự đón nhận từ phía thính giả thời Chúa Giê-su nó không tuyệt vời như ta nghĩ. Có nhà chú giải còn nói rằng đó là thất bại trong việc Chúa Giê-su truyền đi thông điệp quan trọng của mình.
Chương sáu sách Gioan chúng ta đang nghe, quả là gây cấn! Ga 6,1-15: Chúa Giê-su hoá bánh ra nhiều; Ga 6, 22-40: Chúa Giê-su tranh luận với những người Do thái và nói về Bánh Hằng Sống. Xen kẽ giữa hai đoạn này là Ga 6, 16-21: Chúa Giê-su đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Phải chăng vì biết trước là có nhiều người xầm xì (Ga 6,41) và họ tranh cãi sôi nổi (Ga 6,52), và thậm chí các môn đệ nghe cũng chướng tai (Ga 6,60), rồi từ đó có một số môn đệ rút lui (Ga 6,66). May thay, Phê-rô thay mặt các tông đồ đã không bỏ thầy mình mà đi, thay mặt các tông đồ, Phê-rô tuyên xưng: bỏ thầy thì chúng con biết theo ai? (Ga 6, 68).
Chúng ta ta đang ở trung tâm của gây cấn. Chúng ta đặt mình trong vai thính giả đang nghe những lời từ diễn từ của Chúa Giê-su và chúng ta chọn lựa. Nếu là ngày xưa, có khi chúng ta cũng xì xầm, thắc mắc, chất vấn và nghi ngại: lời này khó nghe, thôi! Ta nghe lời của ai khác đi. Đó là sự chọn lựa, và đó cũng là cám giỗ của chúng ta hôm nay. Lời hằng sống ư, khó chấp nhận, như nhiều thông điệp vốn khó sống nến cũng khó chấp nhận của Chúa Giê-su nói với chúng ta trong thời đại này. Thời của Chúa đương thời mà còn khó nghe và còn có người bỏ Chúa thì thời đại hôm nay, còn có nhiều người gay gắt và nhiều người bỏ Chúa nhiều hơn. Bánh Hằng sống là gì mà phải tôn kính. Đó là cơn cám giỗ mọi thời. Nên lời của Chúa vẫn luôn đặt chúng ta trước những chọn lựa quyết liệt. Quyết tuyên xưng như Phê-rô: bỏ thầy chúng con biết theo ai. Chắc chắn đó là sự mạo hiểm đúng đắn nhất mà ta từng nghe.
Lạy Chúa, Chúa vẫn muốn chúng con chọn lựa những điều thuộc về tự do của chúng con. Xin cho chúng con luôn khôn ngoan chọn Chúa, là tất cả của chúng con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *