NGÀY 27-10-2023, THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT XXIX

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

 

LỜI CHÚA: Lc 12, 54-59

54Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

57“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sự cần thiết của việc nhận ra những đấu chỉ thời đại.

Từ ‘thời đại’ trong nguyên ngữ hy lạp không có nghĩa là thời gian theo thứ tự năm tháng, ngày giờ, nhưng là thời gian ân sủng của lich sử cứu độ. Tân ước dùng từ này để nói về thời gian viên mãn của Nước Thiên Chúa đến giữa con người. Đây là thời gian của ân sủng, của quyết định chọn Thiên Chúa và lắng nghe lời mời gọi của Ngài. Trước lời rao giảng của Chúa Giêsu, dấu chỉ hiển nhiên của Nước Thiên Chúa, con người cần phải biết phân định để rút ra kết luận cụ thể cho cuộc đời mình, đó là hoán cải để lãnh nhận ơn cứu rỗi.

Nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, con người có thể biết được cảnh sắc trời tiên báo thời tiết để dự phòng trước. Nhưng nếu con người đã được những thành quả tốt trên lãnh vực thời gian tự nhiên, thì trên bình diện tinh thần và ân sủng, con người vẫn còn có thái độ lơ là, nếu không muốn nói là giả điếc làm ngơ: “Cảnh sắc trời đất thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?”

Chúng ta ngày nay cũng đang đứng trước hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của những người thời Chúa Giêsu. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận xét những biến cố xảy ra theo ánh sáng lời Chúa, bởi vì thời gian ân sủng đang hiện diện, tác động và mời gọi chúng ta bước vào dòng thác ân sủng để được canh tân đổi mới và đón nhận ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con nhận ra thời gian ân sủng, đừng để chúng con cố chấp khước từ giây phút ân sủng Chúa đến viếng thăm chúng con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *