NGÀY 18-10-2023, THỨ TƯ, THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9

1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’

SUY NIỆM

Lịch Phụng vụ hôm nay của Giáo Hội muốn chúng ta nhìn ngắm thân thế và sứ mạng tông đồ của Luca, để học tập và rút ra những bài học thực tiễn cho công việc tông đồ truyền giáo.

Thánh Luca sinh ở Antiokia và qua đời ở Hylạp. Ngài là một thầy thuốc. Ngài không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, mà là thế hệ sau các tông đồ: không phải là chứng nhân mắt thấy tai nghe. Ngài là Kitô hữu lương dân trở lại, là thành phần giai cấp cao trong xã hội. Thánh Luca là tác giả Phúc Âm thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ. Phúc Âm của ngài nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như tình yêu của Chúa Cứu Thế đối với người nghèo và tội nhân, thích hợp với người Kitô giáo lương dân và những ai chưa nhận biết Chúa.

Bài đọc trích trong sách Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, ghi lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo, để trình bày cho chúng ta về tinh thần và công việc của người đi làm công tác truyền giáo, cũng như về nhu cầu cấp bách của việc truyền giáo.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng, việc loan Tin Mừng ở đây không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cộng đoàn; không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác.

Và, việc đầu tiên mà nhà truyền giáo phải làm là “cầu xin”. Thiên Chúa là chủ mùa gặt, nhận ai vào Nước Thiên Chúa là quyền của Ngài và là ơn của Ngài. Chúa Giêsu bảo “cầu xin” là để các môn đệ ý thức rằng, họ được gọi là nhờ ơn Chúa, và để có thêm nhiều người nữa nhận được ơn ấy.

Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Bản thân tôi là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội, tôi cũng phải có trách nhiệm truyền giáo. Vậy thì, tôi có thực sự đã cầu nguyện cho việc truyền giáo chưa? Tôi đã làm gì để thi hành sứ vụ truyền giáo của tôi?

Noi gương Thánh Luca, khi phục vụ Lời Chúa, chúng ta cần nhấn mạnh đến lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đối với kẻ đơn sơ, khó nghèo và nhất là các tội nhân.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con luôn biết trung tín, khôn ngoan và nhiệt tâm phục vụ Lời Chúa cách thiết thực và hiệu quả, để cho Lời đó thấm nhập vào các hoạt động cá nhân, đoàn thể và xã hội. Xin cho chúng con luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa trong chính những môi trường mà chúng con đang sống. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *