NGÀY 14-05-2023, CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, Tv. TUẦN II

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Ga 14, 15-21

15“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

SUY NIỆM

Trước khi Chúa Giê-su bước vào cuộc khổ nạn, chịu chết, Chúa đã mong muốn các Tông đồ cần phải giữ trọn tình yêu đối với Chúa. Chúa muốn các tông đồ yêu mến Chúa bằng cách hãy giữ các điều răn của Người. Điều này đã được thánh Gioan ghi lại qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”.
Khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta dễ dàng bỏ quan điểm riêng để sống phù hợp với ý muốn và ước vọng của người mình yêu.
Chúa Giê-su muốn chúng ta yêu mến Người bằng cách hãy tuân giữ những điều Chúa đã dạy.
Vậy, trước lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Chúng ta đáp trả lại với Chúa Giê-su như thế nào? Chúng ta đã tuân giữ những Lời Chúa dạy như thế nào?
Lạy Chúa Giê-su. Xin ban cho chúng con một quả tim mới, quả tim biết yêu Chúa như Chúa đã yêu chúng con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *