NGÀY 05-06-2023, THỨ HAI, THÁNH BÔNIFATIÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO, LỄ NHỚ. Tv. TUẦN I

Thánh Bônifatiô, Giám mục, tử đạo

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mc 12, 1-12

1Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
12Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

SUY NIỆM

Thư Do Thái có đoạn chép: Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử (Dt 1,1-2). Hai câu trên cũng miêu tả bức tranh Tin Mừng hôm nay.
Israel chính là vườn nho của Chúa. Những vị vua, những vị tư tế, kinh sư… đại diện cho Chúa để chăm sóc vườn nho của Người. Thế nhưng, họ chỉ muốn làm theo ý mình, lạm dụng tự do và quyền lực để bóp méo lề luật để vụ lợi cho bản thân lợi. Vườn nho sinh trái ít, dân chúng được hướng dẫn theo đường lối lầm lạc. Cho dẫu, các ngôn sứ được Chúa gửi đến ra sức ngăn cản, kêu gọi sám hối, nhưng số người trở về rất ít, các ngôn sứ cũng bị rẻ rúng, loại trừ hoặc giết chết. Đức Giêsu đến và Ngài cũng cũng chịu số phận tương tự, còn tệ hại hơn khi bị ném ra khỏi vườn nho, vườn của Cha.
Ngày nay, Hội Thánh là vườn nho mới của Chúa. Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên viên đá góc để xây nên ngôi nhà mới và vững bền là chính Giáo Hội. Chúa Giêsu là thân nho, chúng ta được trổ sinh hoa trái nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa nhờ vào sức sống của thân nho. Sức sống của Chúa vẫn tuôn đổ trên Giáo Hội của Ngài. Các Đức Giáo Hoàng, các Giám mục… đại diện cho Chúa Kitô trong việc phục vụ, thánh hoá và loan báo Tin Mừng cho dân Chúa. Tuy vậy, chúng ta vẫn chứng kiến những cuộc loại trừ, chống đối và muốn tách mình ra khỏi vườn nho. Có những người bất mãn, thất vọng và không xác tín vào hoạt động của Thánh Thần nơi Giáo Hội của Ngài. Chúng ta được mời gọi hãy xác tín hơn về công trình của Chúa về viên đá góc hoàn mỹ Chúa đã đặt để xây dựng Giáo Hội, bất chấp những loại trừ mang yếu tố con người.
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn gìn giữ Hội Thánh Chúa. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *